Pol Industrial

 

EL POTENCIAL DEL CONTEXT TERRITORIAL

Parets del Vallès és un dels centres industrials més importants de Catalunya i el segon de la comarca del Vallès Oriental tant per xifra de negoci com per facturació per càpita (Estudi “Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2018”), a més de ser un emplaçament força atractiu per a qualsevol empresa, ja que gaudeix d’una privilegiada situació i d’una bona xarxa de comunicacions.

Ocupació i industria 4rt trimestre 2018

Segons les dades del quart trimestre de 2018 (Font: L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental), el teixit empresarial de Parets del Vallès està configurat per 612 empreses amb seu social al municipi que ocupen al voltant de 9.000 treballadors entre assalariats i autònoms. En relació a les característiques d’aquest teixit productiu de Parets del Vallès el pes del sector industrial respecte a la mitjana de Catalunya se situa 9,2 punts percentuals per sobre pel que fa a les empreses d’aquest sector, i 23,4 punts per sobre pel que fa a persones assalariades i professionals autònoms del sector. El percentatge del pes industrial pel que fa a nombre d’empreses del sector representa un 9,76% a Catalunya, un 17,29% al Vallès Oriental i un 18,95% a Parets del Vallès. En quant a ocupació, el sector industrial representa un 14,75% a Catalunya, un 28,61% al Vallès Oriental i un 38,14% a Parets del Vallès. Així, Parets del Vallès continua situant-se significativament per sobre les mitjanes de Catalunya i del Vallès Oriental tant en empreses com en ocupació en el sector industrial i per sota, respecte als altres tres grans sectors.

Pes del sector industrial. Assalariats i autònoms de Parets

Aquestes indústries paretanes, pel que fa a l’anàlisi de les branques d’activitat i de l’ús de tecnologia alta i mitjana-alta en els seus processos productius, són 29% indústries d’alt valor afegit i ocupen un 48% del total de persones assalariades del sector a Parets del Vallès.

Per últim, pel que fa a la descripció de les característiques del sector empresarial del municipi, destacar dins aquesta especialització industrial (desglossant les activitats econòmiques segons dades a 2 dígits del CNAE i amb empreses amb centres de treball i seu social al municipi) que la fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària i equips) i la de cautxú i matèries plàstiques estan als primers llocs de les empreses del sector industrial amb un 30% i 15% respectivament, ocupant un 23% del total d’assalariats i professionals autònoms del sector industrial però sent el sector químic qui té el valor més alt, un 20%.

Parets del Vallès compta actualment amb 304 hectàrees de sòl industrial, situat en la seva majoria al marge esquerre del riu Tenes, que està dividit en dotze polígons d’activitat econòmica (PAE). Els PAE’s de Llevant, Can Volart, Eixample Industrial, Sector Mollet, Sector Z, Sector Autopista, Sector Iveco, Can Pepet i Nutrexpa ja estan completament operatius i disposen de tots els serveis necessaris. I els PAE’s de Circuit, Nordest i Can Guitet que s’inclouen dins del Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya, estaran operatius en un futur immediat.

Contacta Ara