Pol Industrial

EL POTENCIAL DEL CONTEXT TERRITORIAL

Parets del Vallès és un dels centres industrials més importants de la comarca del Vallès Oriental i un emplaçament força atractiu per a les empreses, donada la seva privilegiada situació i la bona xarxa de comunicacions.

El teixit productiu de Parets del Vallès està configurat per més de 500 empreses amb seu social al municipi, que ocupen al voltant de 7.300 treballadors, entre assalariats i autònoms. En relació a les característiques d’aquest teixit productiu, el pes del sector industrial respecte a la mitjana de Catalunya se situa 9 punts per sobre pel que fa a les empreses d’aquest sector i 24 punts per sobre pel que fa a persones assalariades i professionals autònoms.

“El percentatge del pes industrial pel que fa a nombre d’empreses del sector representa un 10,48% a Catalunya, un 18% al Vallès Oriental i un 19,44% a Parets del Vallès (font: L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental).” Pel que fa a ocupació, el sector industrial representa un 15,91% a Catalunya, un 30,47% al Vallès Oriental i un 40,19% a Parets del Vallès. Així, se situa significativament per sobre les mitjanes de Catalunya i del Vallès Oriental tant en empreses com en ocupació en el sector industrial, i per sota respecte als altres tres grans sectors, esdevenint un dels municipis més industrialitzats de Catalunya. En nombres relatius, les empreses industrials a Parets del Vallès ocupen una mitjana de tres vegades més treballadors que el sector serveis (predominant a tota Catalunya).

A Parets del Vallès es localitzen també nombroses plantes productives de grans indústries molt actives en el desenvolupament del territori però amb seu social fora de municipi. Són el cas, per exemple, de Grífols, Danone, Grupo Z, Mango, etc. Sense incloure les dades relatives a aquestes indústries, una quarta part del total d’ocupats del sector industrial de la zona del Baix Vallès treballen a Parets del Vallès.

El 32,63% de les indústries paretanes són d’alt valor afegit (utilitzen tecnologia alta o alta-mitjana en els seus processos productius) i ocupen un 41,50% del total de persones assalariades del sector a Parets, representant gairebé una cinquena part del total d’assalariats en tots els sectors. Pel que fa al sector serveis, un 22,02% de les empreses ofereixin serveis basats en el coneixement, ocupant al 17,71% del total d’assalariats del sector.

Parets del Vallès esdevé un entorn aglutinador d’empreses dels sectors químic, metall i elaboració de matèries primeres, que representen un 60% de les empreses del sector industrial, ocupant el 53,88% del total d’assalariats i professionals autònoms del sector industrial del municipi. Dins aquesta especialització, el sectors químic, farmacèutic i de fabricació de cautxú i matèries primeres representen el 30% de les empreses del sector industrial de Parets, ocupant el 43% del total d’assalariats del sector industrial.

Pel que fa a la potència exportadora de les empreses del municipi, segons dades de l’anàlisi desenvolupat per Fem Vallès en el seu estudi “El Vallès. Motor productiu de Catalunya” (2012) Parets és el municipi líder al Vallès Oriental pel que fa a empreses amb vendes a l’exterior superiors al 15 milions d’euros.

Parets del Vallès compta actualment amb 240 hectàrees de sòl industrial, situat en la seva majoria al marge esquerre del riu Tenes, que està dividit en sis polígons industrials: Llevant, Can Volart, Eixample Industrial, Sector Mollet, Sector Z i Sector Autopista. Tots ells estan completament operatius i disposen de tots els serveis necessaris, el que converteix Parets en un centre industrial de primera línia.

Contacta Ara