EMPRESES

 

TREBALLADORS

 

XIFRA DE NEGOCI

COMPETITIVITAT

INNOVACIÓ

VALORS

PARTICIPACIÓ

SOSTENIBILITAT

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Comerç electrònic i publicitat a internet (I)

Són moltes les empreses, les indústries i els comerços que disposen de web i que no faciliten la informació que estableix el marc normatiu d’obligat compliment si es té una activitat amb caràcter comercial o finalitat econòmica. És per aquest motiu que iniciem una sèrie d’articles per facilitar informació al respecte del comerç electrònic, la contractació online i el màrqueting digital.

Avui comencem explicant els textos legals que ordena la normativa que han de ser accessibles a l’usuari al vostre web i que són:

 • Avís legal
 • Política de cookies
 • Política de privacitat

Tots ells s’han d’aplicar tant a les pàgines web en les quals es fan activitats de comerç electrònic o venda online com en aquelles que subministren informació dels seus productes o serveis de manera gratuïta als usuaris quan la residència i domicili social del prestador de serveis està establerta en territori espanyol. Només queden excloses aquelles webs que es limitin exclusivament a l’àmbit domèstic o a activitats personals no econòmiques on no s’obtinguin cap tipus de benefici econòmic directe o indirecte.

La informació que s’ha de subministrar al web us la detallem per secció.

Secció AVÍS LEGAL

 1. Nom o denominació social; residència, domicili o adreça d’us establiment a Espanya; adreça electrònica; i qualsevol altra dades que permeti un contacte directe i efectiu.
 2. Si està registrada, número de registre mercantil.
 3. Si requereix d’autorització administrativa prèvia, dades relatives a la llicència i qui la supervisa
 4. Si s’exerceix una professió reglada:
  • Dades del col·legi professional
  • Número de col·legiat
  • Títol acadèmic oficial o professional
  • Estat on s’ha expedit el títol
  • Normes professionals aplicables a l’exercici de la professió
 5. Número d’identificació fiscal
 6. Relació de preus del producte o servei de manera clara i exacta i si s’inclou, o no, els respectius impostos o despeses d’enviament
 7. Si és el cas, codis de conducta als que estigui adherit

Secció POLÍTICA DE COOKIES

 1. Definició i funció de les cookies.
 2. Informació detallada de les cookies que utilitzes: finalitat, temps d’utilització, si són pròpies o de tercers, etc…
 3. Instruccions sobre com deshabilitar-les cookies des dels diferents navegadors existents.
 4. Identificació dels tercers que utilitzen les dades a través de les cookies.

I què és una Cookie? Una cookie és un fragment d’informació que el web que visitem envia al nostre dispositiu mitjançant el navegador per tal que certes informacions puguin ser recuperades en posteriors visites. No es prohibeix el seu ús però és obligatori informar de manera clara i completa sobre la seva finalitat i oferir la possibilitat de rebutjar-les amb un procediment senzill i gratuït.

I quin tipus de Cookies existeixen

 • Tècniques. Aquelles necessàries per a prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari i/o les que permeten la comunicació amb l’equip de l’usuari i la xarxa. P.e. les que permeten emmagatzemar els productes de la cistella de la compra.
 • Analítiques. Totes les altres.

Secció POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. La identitat i adreça del responsable del tractament i en el seu cas del delegat del tractament.
 2. L’existència d’un fitxer o tractament de dades.
 3. La finalitat de la recollida de les dades.
 4. La base jurídica que justifica el tractament.
 5. La durada del tractament.
 6. Els destinataris de la informació.
 7. La intenció de realitzar transferències internacionals.
 8. Elaboració de perfils.
 9. Existència del dret a retirar el consentiment.
 10. El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
 11. La font de la que procedeixen les dades personals. (Quan no les hagi facilitat l’usuari).
 12. La possibilitat d’exercitar els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat): És necessari posar a disposició de l’usuari algun mitjà senzill i gratuït per exercir aquests drets, per exemple, telèfon, correu electrònic, adreça postal…

Aquesta informació s’ha d’incloure quan la pàgina reculli dades de caràcter personal dels usuaris i només si són imprescindibles per acomplir les finalitats proposades.

Tota la informació facilitada al web ha de ser:

 • Clara i precisa
 • Accessible i permanent
 • Gratuïta

read more…

Contacta Ara