Història

UN MODEL DE GOVERNANÇA PÚBLIC-PRIVAT

Parets del Vallès va posar en marxa al llarg del 2010 un procés participatiu de reflexió i elaboració del seu pla estratègic “Parets, com tu el vols 2010-2025”, que va permetre una reflexió compartida entre els diversos agents del municipi sobre l’escenari desitjat en l’horitzó 2025 i establir quins són els objectius estratègics que marquen el seu full de ruta. Pel que fa a desenvolupament econòmic i ocupació, es defineix l’Eix 4 “Indústria, comerç i ocupació: motors de creixement”, amb l’objectiu fonamental de seguir apostant per una indústria de qualitat i competitiva, treballar per un comerç que esdevingui referent al municipi i potenciar l’ocupació i els serves a empreses i treballadors/es.

D’aquest procés de reflexió ciutadana neix la proposta de creació del Consell Industrial com un instrument de treball entre els sectors privat i públic.

El Consell Industrial es constitueix el 17 de setembre de 2012. Com a plataforma públic-privada de treball que té com a missió potenciar el desenvolupament econòmic del territori amb criteris de reequilibri econòmic i social, des del vessant de la participació, la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció de la competitivitat, la innovació i l’aprofitament sostenible dels recursos públics i privats.

Contacta Ara