Organització

PRESIDÈNCIA: Sergi Mingote, Alcalde de Parets del Vallès.

DIRECCIÓ: Antoni Fernández, Cap de fàbrica d’Idilia Foods a Nocilla.

DIRECCIÓ TÈCNICA: Imma Ruiz, Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

SECRETARI: Secretari de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

PLENARI: El plenari aporta la visió estratègica, essent l’òrgan de màxima decisió, on es planifica i avalua els productes/serveis impulsats. Està format pels màxims responsables de cadascuna de les organitzacions membres del Consell Industrial amb la funció de detecció d’oportunitats i/o necessitats.

Els rols principals del plenari són de lobby i de planificació estratègica d’actuacions.

COMISSIONS: Les línies estratègiques del Consell Industrial esdevenen comissions de treball formades, segons àrea professional d’actuació, per personal de cadascuna de les empreses, les patronals, el centre tecnològic i l’Ajuntament.

Aquestes comissions es reuneixen cadascuna d’elles al menys amb periodicitat anual, estant el treball d’execució de les accions concertades a càrrec dels equips de treball delegats i tenen com a rol principal el d’equips generadors de valor pel territori, les empreses i les persones.

Contacta Ara