Organització

 

PRESIDÈNCIA: –

DIRECCIÓ: –

DIRECCIÓ TÈCNICA: –

SECRETARI:

PLENARI: El plenari aporta la visió estratègica, essent l’òrgan de màxima decisió, on es planifica i avalua els productes/serveis impulsats. Està format pels màxims responsables de cadascuna de les organitzacions membres del Consell Industrial amb la funció de detecció d’oportunitats i/o necessitats.

Els rols principals del plenari són de lobby i de planificació estratègica d’actuacions.

COMISSIONS: Les línies estratègiques del Consell Industrial esdevenen comissions de treball formades, segons àrea professional d’actuació, per personal de cadascuna de les empreses, les patronals, el centre tecnològic i l’Ajuntament, i són:

  1. Promoció empresarial
  2. Ocupació i formació
  3. Territori i medi ambient
  4. Seguretat per a les empreses i les persones

Aquestes comissions es reuneixen cadascuna d’elles al menys amb periodicitat anual, estant el treball d’execució de les accions concertades a càrrec dels equips de treball delegats i tenen com a rol principal el d’equips generadors de valor pel territori, les empreses i les persones.

Contacta Ara