El Consell Industrial

La missió del Consell Industrial és potenciar el desenvolupament local del territori des del vessant públic i privat amb criteris de reequilibri econòmic i social, mitjançant la participació, la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció de la competitivitat, la innovació i l’aprofitament sostenible dels recursos públics i privats.

El Consell Industrial el formen 21 de les empreses més rellevants de Parets del Vallès, els agents econòmics més representatius de la comarca i el municipi, un centre tecnològic del sector químic i farmacèutic i l’ajuntament de Parets del Vallès per mitjà de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme.

Els membres del Consell Industrial són els que a continuació s’enumeren:


Contacta Ara