TREBALL EN XARXA

Promoció de la concentració industrial i accions de lobby i desenvolupament de projectes supramunicipals de foment per la creació d’empreses.

 ■  Posta en marxa d’una metodologia de treball d’empreses, centres tecnològics i administracions locals.

 ■  Promoció i/o divulgació del Consell Industrial com a bona pràctica.

Contacta Ara