MILLORA DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

Millora de serveis i recursos dels polígons d’activitat econòmica.

 ■  Participació en els grups de treball de l’eix estratègic Xarxa C-17 i l’Associació Àmbit B-30.

 ■  Proposta de millora d’espais d’estacionament als polígons d’activitat econòmica.

 ■  Actuació per fer arribar fibra als polígons d’activitat econòmica del municipi.

Contacta Ara