OBSERVATORI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Anàlisi i difusió a les empreses de la informació sobre la situació, el perfil i les necessitats del teixit productiu, així com dels preus del sòl i sostre industrial.

 ■  Estudi dels macroindicadors del territori i dades sectorials “Parets del Vallès. Indústria i Serveis”

 ■  Diagnosi de la situació de les telecomunicacions, amb fitxes descriptives de les infraestructures a cadascun dels polígons d’activitat econòmica.

 ■  Inventari de sòl i sostre disponible a Parets del Vallès i dels agents de la propietari actius,

Contacta Ara