Data: 01/03/19

L’informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona, del que ara us presentarem les dades referents a Parets del Vallès, mostra una visió global del teixit productiu per comarca segons les dades que les empreses amb seu social a Barcelona presenten al Registre Mercantil.

Anàlisi comarcal

El teixit empresarial dels trenta-nou municipis del Vallès Oriental genera un volum de negocis de 17.186 milions d’euros, i ocupa a 72.850 treballadors.

Tres municipis generen una facturació per càpita superior als 100.000 euros. Es tracta de Lliçà de Vall (130.233 euros per habitant), Parets del Vallès (129.873 euros per habitant), i Martorelles (126.835 euros per habitant).

El Vallès Oriental és una de les comarques amb un menor nombre d’empreses petites en termes de facturació. El 73,0% de les 6.329 empreses de la comarca facturen menys d’un milió d’euros, quan la mitjana de la demarcació de Barcelona és del 77,3%. En canvi, és la segona comarca amb empreses amb facturació elevada. Concretament, hi ha 298 empreses, el 4,7% de les empreses de la comarca, que facturen més de deu milions d’euros. La facturació d’aquestes empreses aplega el 68,2% de la facturació comarcal.

Les dinou primeres empreses en termes de facturació presenten un volum de negoci superior als 100 milions d’euros, i entre aquestes empreses acumulen el 22,2% de la facturació generada per totes les empreses de la comarca. La primera empresa és Magneti Marelli España (455 milions d’euros), amb seu a Llinars del Vallès; la segona és Instituto Grifols (368 milions d’euros), ubicada a Parets del Vallès; la tercera és Grifols International (317 milions d’euros), i la quarta és BIMBO (265 milions d’euros), ubicada a Granollers.

Situació de Parets del Vallès sobre la comarca

Dades de Parets del Vallès per sector productiu

 

Dades Parets del Vallès per sector productiu

Contacta Ara