Data: 03/05/19

Dimarts 30 es va celebrar un nou taller amb la col·laboració del Consell Industrial al centre de recursos empresarials de La Marineta per treballar el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental, que coordina el Consell Comarcal i on l’Ajuntament de Parets del Vallès va participar altre cop amb l’assistència dels tècnics de promoció econòmica i de turisme, i que té per objectiu identificar els àmbits de desenvolupament econòmic i ocupacional de la nostra comarca definint l’estratègia conjunta i les accions a desplegar en els propers anys (2018-2025).

Per complir amb aquesta finalitat s’han definit el següent conjunt d’objectius específics:

 • Obtenir una diagnosi socioeconòmica del territori.
 • Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar la comarca.
 • Definir i consensuar el seu model de creixement.
 • Articular un pla d’acció a partir de l’objectiu i les línies estratègiques.
 • Implicar als agents del territori i la ciutadania.

Així, després d’unes fases de Diagnosi, de Determinació dels objectius i de l’establiment de les Línies estratègiques, ja ens trobem en l’Elaboració del Pla d’Acció.

Amb la participació d’una quinzena de persones, entre agents públic i privats al taller, dimarts es va treballar la sisena línia estratègica del Pla d’un total de 6 i que són:

 • La Formació clau per a l’ocupació, inclusió i el desenvolupament
 • Tecnologia, coneixement i innovació
 • Pol industrial de referència
 • Territori accessible, connectat i sostenible
 • Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria
 • Promoció del Vallès Oriental

L’objectiu d’aquesta línia era triple:

 1. Debatre i validar una primera relació de propostes d’actuacions sorgides de les fases anterior.
 2. Recollir propostes d’actuació específiques per part dels participants per donar resposta als reptes de cadascun dels programes de la LE6.
 3. Prioritzar de forma conjunta la relació de propostes i programes de la línia estratègica.

Durant dues hores el assistents van treballar i identificar un total de 52 propostes d’actuació a l’entorn de 4 grans programes vinculats a la promoció del Vallès Oriental:

 • Marca i diferenciació del Vallès Oriental
 • Promoció de la comarca com a destinació turística
 • Concertació dels agents del territori
 • Destinació empresarial

D’entre els diferents programes, els més prioritzats van ser la promoció de la comarca com a destinació turística i la promoció com a destinació empresarial.

Pel que fa les actuacions, les tres més amb major consens pels participants van ser:

 • Actuacions vinculades a la promoció i millora del posicionament del Vallès Oriental en el turisme empresarial i d’organització d’esdeveniments en sectors econòmics clau.
 • Comercialització i creació de rutes i experiències turístiques al Vallès Oriental.
 • Millorar els instruments i les eines de comunicació de promoció de la comarca, i millorar les sinergies entre agents pública i privats pel que fa esdeveniments, activitats i projectes que contribueixen a la promoció de la comarca.

Un cop recollides aquestes propostes i les del següent taller s’iniciarà un treball tècnic d’elaboració d’un primer esborrany que revisarà la Comissió tècnicai per lexecutiva.

Podeu trobar més informació aquí.

 

 

Contacta Ara