Data: 25/04/19

Tots sabem que la defensa dels interessos des d’una òptica individual presenta notables dificultats de negociació ¿No creieu doncs que la creació d’una associació constitueix un element determinant pel creixement empresarial?

Una associació empresarial és el punt de partida per a la transformació del teixit productiu i dels entorns on es desenvolupen les activitats empresarials. És un mecanisme per a la solució de problemàtiques comunes, de gestió i aprofitament d’oportunitats i de representació de les empreses amb interessos comuns.

Aquesta activitat empresarial que genera riquesa i ocupació als territoris sovint es desenvolupa en espais amb un elevada concentració d’empreses i que disposen d’uns recursos (subministrament d’aigua, energia, telecomunicacions i gas) i serveis operatius i estratègics. Hi ha diverses denominacions per referir-se a aquests espais de concentració d’activitat econòmica: Polígons Industrials, Parcs Empresarials o Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)[1].

I quins avantatges[2] presenta l’existència d’una associació empresarial en un Polígon d’Activitat Econòmica (PAE)? A continuació n’enumerem uns quants:

 1. Interlocució única, que facilita la comunicació i la col·laboració entre les empreses, agents del territori i l’administració pública.
 2. Foment de les relacions entre empreses, les trobades dels associats són un entorn favorable per a originar col·laboracions.
 3. Implicació de l’empresariat, la voluntarietat del fet associatiu denota implicació i interès de les empreses per la gestió i la millora del polígon.
 4. Intervenció en l’assignació de recursos municipals als polígons, la representació d’un col·lectiu pot permetre la participació en l’establiment de la despesa assignada als polígons.
 5. Impulsar projectes estratègics i prestar serveis de valor afegit, com a associació és té la capacitat de prestar serveis que, a banda de solucionar determinades necessitats o mancances de les empreses, permeten obtenir ingressos per reinvertir en accions que contribueixin el desenvolupament de les empreses.
 6. Negociar amb proveïdors i subministradors, amb una personalitat jurídica pròpia l’associació pot impulsar demandes agregades de serveis i/o subministraments aconseguint rebaixes de preu.
 7. Composició oberta, hi tenen cabuda propietaris, llogaters, administracions, patronals, federacions… amb el que es pot treballar tant pels interessos de la propietat com de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
 8. Accedir a subvencions, l’associació pot sol·licitar col·laboració econòmica als ens públics per l’impuls projectes.
 9. Bona imatge, pertànyer a una associació afavoreix la bona reputació i imatge dels associats .
 10. Integració amb altres associacions, per actuar com a grup de pressió per la millora dels interessos, dels serveis, la gestió, els recursos…

 Ara bé, sabem que entre altres hi ha les següents dificultats:

 1. La voluntarietat d’associar-se
 2. L’oportunisme dels veïns
 3. La transitorietat d’empreses
 4. La dedicació dels associats i/o dels membres de la junta
 5. La doble imposició de serveis
 6. L’impagament de quotes dels associats

I quines poden ser possibles solucions?

 • Potenciar aquells serveis que permeten el dret d’exclusió beneficiant-se només les empreses que estiguin associades.
 • Professionalitzar la gestió de l’associació, sigui amb recursos propis o cedits per un ens públic.

Veiem que hi ha més avantatges que inconvenients i sabem amb exemples concrets que quan el teixit productiu treballa plegat aconsegueix més coses que navegant tot sol. Així doncs, a què espereu?

Contacta Ara