El passat divendres 14 d’octubre es va presentar el projecte Ecologia Industrial a les empreses del Consell Industrial. A la trobada van assistir representants de les empreses Audens Food, Danone, Grifols, Idilia Foods, Recipharm i Sertrans. També van assistir, com a col·laboradors del projecte, representants de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació b-TEC. La coordinació de la reunió i del projecte va anar a càrrec del servei d’empresa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic. Ocupació, Comerç i Turisme de l’ajuntament de Parets del Vallès.

Ecologia Industrial és un projecte que té per objecte l’eficiència energètica i/o l’estalvi d’aigua en els processos productius de les indústries mitjançant la concessió de:
2 beques a estudiants universitaris de l’últim curs d’enginyeria tècnica o superior per a la realització in situ d’un treball final de grau que redueixi els costos energètics i/o el consum d’aigua al procés productiu de la indústria paretana per tal de promoure la sostenibilitat mitjançant la innovació, l’experimentació i els últims avenços tècnics que es poden trobar a les universitats.
2 subvencions a les empreses subjecte dels treballs per a la inversió en accions que incorporin algun dels avenços tecnològics i/o mediambientals proposats per l’alumne.

Amb aquest projecte el Consell Industrial persegueix els següents objectius:

  1. Aportar el talent universitari al teixit productiu de Parets.
  2. Afavorir la col·laboració entre empreses i universitats.
  3. Elaborar projectes de millora de l’eficiència energètica i d’estalvi d’aigua que es puguin transferir a la resta de teixit productiu.

L’àmbit de treball d’aquesta prova pilot es realitzarà en una o dues de les empreses membres del Consell Industrial que tinguin plantes ubicades a algun dels 6 polígons d’activitat econòmica (PAE) de Parets del Vallès.

Contacta Ara